Dzisiejszy dzień to:  

| Admin | Statystyka | Pomoc |

Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-04 08:12:45


Ogólnopolski dostęp do
Biuletynu Informacji Publicznej 

 

 


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / Rejestr zmian

URZĄD MIASTA

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

RADA MIASTA

AKTY PRAWNE

MAJĄTEK PUBLICZNY

ROZWÓJ GMINY

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

Rejestr zmian
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: Kanalizacja sanitarna Osiedla Kamieńsk w Jedlinie-Zdroju. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objęty PROW na lata 2007-2013 - ZPZ.271.1.4.2014
ważne od: 2014-05-23 11:24:55 do 2014-06-04 08:12:45
Dlaczego: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty,
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
Jedliński grant edukacyjny – edycja II
ważne od: 2014-04-04 10:36:49 do 2014-06-04 07:44:15
Dlaczego: Informacja
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
Oświadczenia majątkowe za 2013
ważne od: 2014-05-13 11:50:24 do 2014-06-02 15:35:44
Dlaczego: Umieszczenie oświadczeń majątkowych pracowników administracji oraz przewodniczącego Rady Miasta (oświadczenia składane za rok 2013)
 
Typ zmiany: Opublikowanie nowej podstrony
wykaz nr 14-2014
data: 2014-05-30 08:35:33
 
Typ zmiany: Usunięcie podstrony
Rokowania na zbycie lokalu nr 2 o przeznaczeniu innym niż mieszkalne o powierzchni użytkowej 71,00 m2, położonego na parterze budynku przy ul. Piastowskiej nr 18a w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 639/1000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działki gruntu nr 248/3 o powierzchni 0,0137 ha
ważne od: 2014-04-02 07:59:36 do 2014-05-30 07:59:36
Dlaczego: Podstrone skasowano
 
Typ zmiany: Usunięcie podstrony
BURMISTRZ M I A S T A J E D L I N A-Z D R Ó J ogłasza II przetarg ustny ograniczony do właścicieli lokali w budynku przy Pl. Zwycięstwa nr 4 na sprzedaż lokalu niemieszkalnego o powierzchni użytkowej 7,95 m² wraz z udziałem wynoszącym 143/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie użytkowania wieczystego do dnia 30.05.2102 r. działki gruntu nr 266/6 o powierzchni 0,0301 ha
ważne od: 2014-04-11 07:34:35 do 2014-05-30 07:58:38
Dlaczego: Podstrone skasowano
 
Typ zmiany: Opublikowanie nowej podstrony
Rokowania ograniczone do właścicieli lokali w budynku przy Placu Zwycięstwa nr 4 na sprzedaż lokalu niemieszkalnego o powierzchni 7,95 m2 bez przynależności, położonego na poddaszu budynku przy Placu Zwycięstwa 4 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 143/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie użytkowania wieczystego ustanowionego do dnia 30.05.2102 r. działki gruntu nr 266/6 o powierzchni 0,0301 ha
data: 2014-05-28 14:30:23
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
Ogłoszenia o sesji - kadencja 2010-2014
ważne od: 2014-03-24 09:13:37 do 2014-05-27 13:49:50
Dlaczego: Ogłoszenie o XXXIV sesji w dniu 29 maja 2014r.
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: Kanalizacja sanitarna Osiedla Kamieńsk w Jedlinie-Zdroju. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objęty PROW na lata 2007-2013 - ZPZ.271.1.4.2014
ważne od: 2014-05-23 11:16:16 do 2014-05-23 11:24:55
Dlaczego: Modyfikacja do Załącznika nr 2 (archiwum zip)
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: Kanalizacja sanitarna Osiedla Kamieńsk w Jedlinie-Zdroju. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objęty PROW na lata 2007-2013 - ZPZ.271.1.4.2014
ważne od: 2014-05-15 13:35:01 do 2014-05-23 11:16:15
Dlaczego: Modyfikacja Nr 1 do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
Typ zmiany: Opublikowanie nowej podstrony
B U R M I S T R Z M I A S T A J E D L I N A-Z D R Ó J ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej powierzchni 0,2927 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Moniuszki, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Glinica jako działka nr 19/12, dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00074838/1.
data: 2014-05-22 14:50:37
 
Typ zmiany: Opublikowanie nowej podstrony
I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1146 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Moniuszki, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Glinica jako działka nr 19/10, dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00074838/1.
data: 2014-05-22 14:47:42
 
Typ zmiany: Opublikowanie nowej podstrony
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Pokrzywianka, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Kamieńsk jako działka nr 15/2 o powierzchni 0,2560 ha
data: 2014-05-22 13:54:22
 
Typ zmiany: Usunięcie podstrony
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Pokrzywianka, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Kamieńsk jako działka nr 15/2 o powierzchni 0,2560 ha
ważne od: 2014-04-16 11:03:48 do 2014-05-22 13:50:11
Dlaczego: Podstrone skasowano
 
Typ zmiany: Opublikowanie nowej podstrony
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 30 tys. euro pn.: Dożywianie dzieci, młodzieży i osób dorosłych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie - Zdroju.
data: 2014-05-21 16:02:36
 
Typ zmiany: Opublikowanie nowej podstrony
Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Wykonanie robót drogowych w zakresie remontów cząstkowych dróg gminnych w Jedlinie-Zdroju
data: 2014-05-21 12:42:05
 
Typ zmiany: Usunięcie podstrony
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Północnej nr 6, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 32/5 o powierzchni 0,1150 ha
ważne od: 2014-04-04 11:34:10 do 2014-05-21 12:08:08
Dlaczego: Podstrone skasowano
 
Typ zmiany: Usunięcie podstrony
BURMISTRZ M I A S T A J E D L I N A-Z D R Ó J ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 49,00 m2, położonego w budynku przy ul. Wałbrzyskiej nr 1 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 1330/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie własności działki gruntu nr 61/2 o powierzchni 0,1401 ha
ważne od: 2014-04-01 13:31:22 do 2014-05-21 12:07:04
Dlaczego: Podstrone skasowano
 
Typ zmiany: Usunięcie podstrony
BURMISTRZ M I A S T A J E D L I N A-Z D R Ó J ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli lokali w budynku przy Pl. Zwycięstwa nr 4 na sprzedaż lokalu niemieszkalnego o powierzchni użytkowej 7,95 m² wraz z udziałem wynoszącym 143/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie użytkowania wieczystego do dnia 30.05.2102 r. działki gruntu nr 266/6 o powierzchni 0,0301 ha
ważne od: 2014-03-06 10:39:29 do 2014-05-21 12:06:00
Dlaczego: Podstrone skasowano
 
Typ zmiany: Opublikowanie nowej podstrony
przetarg dz 93-13 Glinica
data: 2014-05-19 11:11:48
 
Typ zmiany: Opublikowanie nowej podstrony
przetarg - dzialka 55-15 Jedlinka
data: 2014-05-19 11:01:52
 
Typ zmiany: Opublikowanie nowej podstrony
Rokowania na sprzedaż 7 nieruchomości gruntowych położonych w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Zbigniewa Herberta, oznaczonych jako działka nr 678/5 o powierzchni 0,1108 ha, jako działka nr 678/7 o powierzchni 0,1594 ha, jako działka nr 678/8 o powierzchni 0,1474 ha, jako działka nr 678/9 o powierzchni 0,1513 ha, jako działka nr 678/10 o powierzchni 0,1263 ha, jako działka nr 678/11 o powierzchni 0,1265ha, jako działka nr 678/13 o powierzchni 0,1426 ha, przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy usługowej.
data: 2014-05-16 13:58:05
 
Typ zmiany: Usunięcie podstrony
Informacja o wyniku rokowań 7 nieruchomości gruntowych położonych w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Zbigniewa Herberta, oznaczonych jako działka nr 678/5 o powierzchni 0,1108 ha, jako działka nr 678/7 o powierzchni 0,1594 ha, jako działka nr 678/8 o powierzchni 0,1474 ha, jako działka nr 678/9 o powierzchni 0,1513 ha, jako działka nr 678/10 o powierzchni 0,1263 ha, jako działka nr 678/11 o powierzchni 0,1265ha, jako działka nr 678/13 o powierzchni 0,1426 ha, przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy usługowej.
ważne od: 2014-04-15 08:14:56 do 2014-05-16 13:46:20
Dlaczego: Podstrone skasowano
 
Typ zmiany: Opublikowanie nowej podstrony
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości sprzedawanej jako lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalne nr 1U o powierzchni użytkowej 21,60 m2 bez przynależności, położony na parterze budynku przy ulicy Piastowskiej 74 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 799/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 0,0331 ha, oznaczonego numerem ewidencyjnym 123/1, ustanowionego do 25.05.2103 r.
data: 2014-05-16 13:45:06
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
Wybory do Parlamentu Europejskiego
ważne od: 2014-05-12 07:17:54 do 2014-05-16 13:15:08
Dlaczego: Informacja o godzinach kursowania busa z napisem "Przewóz wyborców" w dniu 25 maja 2014r.
 
Typ zmiany: Opublikowanie nowej podstrony
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi leśnej w Leśnictwie Glinica - oddz. 246, 247, 248, realizowanego na działkach nr 274/2, 266 i 267 (obręb Glinica), gmina Jedlina-Zdrój.”
data: 2014-05-16 12:16:10
 
Typ zmiany: Opublikowanie nowej podstrony
Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Modernizacja budynku OPS ul. Piastowska 11 w Jedlinie-Zdroju
data: 2014-05-16 12:00:05
 
Typ zmiany: Opublikowanie nowej podstrony
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU na sprzedaż lokalu niemieszkalnego o powierzchni użytkowej 7,95 m2 bez pomieszczeń przynależnych, położonego w budynku przy Placu Zwycięstwa nr 4 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 143/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 266/6 o pow. 0,0301 ha
data: 2014-05-16 08:20:34
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: Kanalizacja sanitarna Osiedla Kamieńsk w Jedlinie-Zdroju. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objęty PROW na lata 2007-2013 - ZPZ.271.1.4.2014
ważne od: 2014-05-15 13:24:04 do 2014-05-15 13:35:00
Dlaczego: Załącznik nr 1 i 1A do SIWZ - dokumentacja projektowa (archiwum zip)
 
Typ zmiany: Opublikowanie nowej podstrony
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: Kanalizacja sanitarna Osiedla Kamieńsk w Jedlinie-Zdroju. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objęty PROW na lata 2007-2013 - ZPZ.271.1.4.2014
data: 2014-06-04 08:12:45
 
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292]

AKTUALNOŚCI

SPRZEDAŻ, DZIERŻAWA, NAJEM NIERUCHOMOŚCI

OCHRONA ŚRODOWISKA

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

INFORMATOR INTERESANTA

EWIDENCJE, REJESTRY, ARCHIWA

WYBORY

INNE

 

Ostatnia aktualizacja strony: 2014-05-23 11:24:55

 

 

 

do góry  |