Dzisiejszy dzień to:  

| Admin | Statystyka | Pomoc |

Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-04 08:12:45


Ogólnopolski dostęp do
Biuletynu Informacji Publicznej 

 

 


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / SPRZEDAŻ, DZIERŻAWA, NAJEM NIERUCHOMOŚCI / Ogłoszenia o przetargach

URZĄD MIASTA

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

RADA MIASTA

AKTY PRAWNE

MAJĄTEK PUBLICZNY

ROZWÓJ GMINY

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE


 B U R M I S T R Z M I A S T A J E D L I N A-Z D R Ó J ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej powierzchni 0,2927 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Moniuszki, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Glinica jako działka nr 19/12, dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00074838/1.
 I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1146 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Moniuszki, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Glinica jako działka nr 19/10, dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00074838/1.
 I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości sprzedawanej jako lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalne nr 1U o powierzchni użytkowej 21,60 m2 bez przynależności, położony na parterze budynku przy ulicy Piastowskiej 74 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 799/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 0,0331 ha, oznaczonego numerem ewidencyjnym 123/1, ustanowionego do 25.05.2103 r.
 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Północnej nr 6, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 32/5 o powierzchni 0,1150 ha
 II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny nr 7 o powierzchni użytkowej 32,85 m2 bez przynależności, położony na drugim piętrze budynku przy Placu Zwycięstwa nr 5 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 477/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 0,0288 ha, oznaczonego numerem ewidencyjnym 265/1, ustanowionego do 29.06.2098 r.
 Przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny nr 3A o powierzchni użytkowej 22,40 m2 bez przynależności, położony na pierwszym piętrze budynku przy ulicy Bolesława Chrobrego nr 14 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 862/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie własności gruntu o powierzchni 0,0568 ha, oznaczonego numerem ewidencyjnym 338/4.
 Przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości sprzedawanej jako Lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 48,99 m2 z przynależnościami, położony na drugim piętrze budynku przy ulicy Kłodzkiej nr 26 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 617/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 0,0297 ha, oznaczonego numerem ewidencyjnym 70/12.
 I przetarg ustny ograniczony na zbycie części nieruchomości, którą stanowi niesamodzielne pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 12,25 m², położone na parterze budynku przy ulicy Bolesława Chrobrego nr 6 w Jedlinie-Zdroju, wraz z udziałem wynoszącym 29/1000 w prawie własności części wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego trwającego do dnia 05 listopada 2098r. gruntu o powierzchni 0,0435 ha, oznaczonego w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 323/1, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00030620/0.

 

AKTUALNOŚCI

SPRZEDAŻ, DZIERŻAWA, NAJEM NIERUCHOMOŚCI

OCHRONA ŚRODOWISKA

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

INFORMATOR INTERESANTA

EWIDENCJE, REJESTRY, ARCHIWA

WYBORY

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 10004

 

 

 

do góry  |