Dzisiejszy dzień to:  

| Admin | Statystyka | Pomoc |

Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-04 08:12:45


Ogólnopolski dostęp do
Biuletynu Informacji Publicznej 

 

 


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / SPRZEDAŻ, DZIERŻAWA, NAJEM NIERUCHOMOŚCI / Ogłoszenia o rokowaniach

URZĄD MIASTA

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

RADA MIASTA

AKTY PRAWNE

MAJĄTEK PUBLICZNY

ROZWÓJ GMINY

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE


 Rokowania ograniczone do właścicieli lokali w budynku przy Placu Zwycięstwa nr 4 na sprzedaż lokalu niemieszkalnego o powierzchni 7,95 m2 bez przynależności, położonego na poddaszu budynku przy Placu Zwycięstwa 4 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 143/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie użytkowania wieczystego ustanowionego do dnia 30.05.2102 r. działki gruntu nr 266/6 o powierzchni 0,0301 ha
 Rokowania na sprzedaż 7 nieruchomości gruntowych położonych w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Zbigniewa Herberta, oznaczonych jako działka nr 678/5 o powierzchni 0,1108 ha, jako działka nr 678/7 o powierzchni 0,1594 ha, jako działka nr 678/8 o powierzchni 0,1474 ha, jako działka nr 678/9 o powierzchni 0,1513 ha, jako działka nr 678/10 o powierzchni 0,1263 ha, jako działka nr 678/11 o powierzchni 0,1265ha, jako działka nr 678/13 o powierzchni 0,1426 ha, przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy usługowej.
 Rokowania na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 49,00 m2, położonego na parterze budynku przy ul. Wałbrzyskiej nr 1 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 1330/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działki gruntu nr 61/2 o powierzchni 0,1401 ha
 Rokowania na zbycie lokalu nr 2 o przeznaczeniu innym niż mieszkalne o powierzchni użytkowej 71,00 m2, położonego na parterze budynku przy ul. Piastowskiej nr 18a w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 639/1000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działki gruntu nr 248/3 o powierzchni 0,0137 ha
 Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1694 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicach: ul. Słowackiego i ul. Brzozowej, oznaczonej jako działka nr 359, przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną.
 Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,3380 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicach: ul. Władysława Andersa i ul. Cypriana Kamila Norwida, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 676/5, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

 

AKTUALNOŚCI

SPRZEDAŻ, DZIERŻAWA, NAJEM NIERUCHOMOŚCI

OCHRONA ŚRODOWISKA

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

INFORMATOR INTERESANTA

EWIDENCJE, REJESTRY, ARCHIWA

WYBORY

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 8780

 

 

 

do góry  |