Dzisiejszy dzień to:  

| Admin | Statystyka | Pomoc |

Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-04 08:12:45


Ogólnopolski dostęp do
Biuletynu Informacji Publicznej 

 

 


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / SPRZEDAŻ, DZIERŻAWA, NAJEM NIERUCHOMOŚCI / Informacje o wynikach przetargów i rokowań

URZĄD MIASTA

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

RADA MIASTA

AKTY PRAWNE

MAJĄTEK PUBLICZNY

ROZWÓJ GMINY

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE


 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Pokrzywianka, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Kamieńsk jako działka nr 15/2 o powierzchni 0,2560 ha
 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU na sprzedaż lokalu niemieszkalnego o powierzchni użytkowej 7,95 m2 bez pomieszczeń przynależnych, położonego w budynku przy Placu Zwycięstwa nr 4 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 143/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 266/6 o pow. 0,0301 ha
 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Północnej nr 6, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 32/5 o powierzchni 0,1150 ha
 INFORMACJA O WYNIKU ROKOWAŃ na sprzedaż lokalu nr 2 o przeznaczeniu innym niż mieszkalne o powierzchni użytkowej 71,00 m² wraz z przynależnym pomieszczeniem o pow. 9,60 m², położonego na parterze budynku przy ul. Piastowskiej nr 18a w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 639/1000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie własności działki gruntu nr 248/3 o powierzchni 0,0137 ha
 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 49,00 m², położonego na parterze budynku przy ul. Wałbrzyskiej nr 1 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 1330/0000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie własności działki gruntu nr 61/2 o powierzchni 0,1401 ha
 Informacja o wyniku przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0940 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Partyzantów, oznaczonej jako działka nr 679/11, przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną.
 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0922 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Partyzantów, oznaczonej jako działka nr 679/3, przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną.
 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Pokrzywianka, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Kamieńsk jako działka nr 15/2 o powierzchni 0,2560 ha
 Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0907 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Partyzantów, oznaczonej jako działka nr 679/10, przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną.
 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU na sprzedaż lokalu niemieszkalnego powierzchni użytkowej 7,95 m2 bez pomieszczeń przynależnych, położonego w budynku przy Placu Zwycięstwa nr 4 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 143/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 266/6 o pow. 0,0301 ha
 Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż 5 nieruchomości gruntowych, położonych w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Partyzantów, oznaczonych jako działka nr 679/2 o powierzchni 0,1267 ha, jako działka nr 679/4 o powierzchni 0,0932 ha, jako działka nr 679/5 o powierzchni 0,0996 ha, jako działka nr 679/6 o powierzchni 0,0815 ha, jako działka nr 679/9 o powierzchni 0,0867 ha, przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną.
 Informacja o wyniku II przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,5489 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicach: ul. Narutowicza i ul. Cypriana Kamila Norwida, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 680/3, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem zabudowy usługowej.
 Informacja o wyniku przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1A o powierzchni użytkowej 24,90 m2 , położonego na parterze budynku przy ulicy Kamiennej nr 6 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 14/100 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie własności gruntu o powierzchni 0,0873 ha , oznaczonego numerem ewidencyjnym 98.
 Informacja o wyniku II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o łącznej powierzchni 1,8900 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicach: Akacjowej i Wałbrzyskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 675/11 o powierzchni 1,5182 ha oraz działka nr 675/12 o powierzchni 0,3718 ha, przeznaczonej pod zabudowę obiektów usług lecznictwa uzdrowiskowego z dopuszczeniem usług turystyki.
 Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 1,0782 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Sienkiewicza, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 675/8, przeznaczonej pod zabudowę obiektów usług lecznictwa uzdrowiskowego z dopuszczeniem usług turystyki.
 Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,9398 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Sienkiewicza, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 675/10, przeznaczonej pod zabudowę obiektów usług lecznictwa uzdrowiskowego z dopuszczeniem usług turystyki.
 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 49,00 m2 , położonego na parterze budynku przy ul. Wałbrzyskiej nr 1 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 1330/0000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie własności działki gruntu nr 61/2 o powierzchni 0,1401 ha
 INFORMACJA O WYNIKU ROKOWAŃ na sprzedaż niesamodzielnego lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 21,41 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym tj. piwnicą o powierzchni 1,55 m2, położonego na poddaszu w budynku przy ul. Poznańskiej nr 11 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 830/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego ustanowione do dnia 4 grudnia 2095 r., działki gruntu nr 222 o powierzchni 0,1342 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, położone w Jedlinie-Zdroju przy ul. Poznańskiej nr 11
 INFORMACJA O WYNIKU ROKOWAŃ na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Północnej nr 6, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 32/5 o powierzchni 0,1150 ha
 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU na sprzedaż lokalu nr 2 o przeznaczeniu innym niż mieszkalne o powierzchni użytkowej 71,00 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem o pow. 9,60 m2, położonego na parterze budynku przy ul. Piastowskiej nr 18a w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 639/1000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie własności działki gruntu nr 248/3 o powierzchni 0,0137 ha
 Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0147 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Akacjowej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 420/1.
 Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1655 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicach: ul. Moniuszki i ul. Kłodzkiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 272, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami.
 Informacja o wyniku II przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,4416 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Kłodzkiej, oznaczonej jako działka nr 328/22 o powierzchni 0,3153 ha oraz jako działka nr 681/3 o powierzchni 0,1263 ha, przeznaczonej pod zabudowę obiektów usług sportu i rekreacji z dopuszczeniem usług turystyki.
 Informacja o wyniku rokowań na zbycie nieruchomości sprzedawanej jako lokal o powierzchni użytkowej 141,94 m2 , położony na parterze budynku przy ulicy Pokrzywianka nr 1 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 245/1000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie własności gruntu o powierzchni 0,0767 ha , oznaczonego numerem ewidencyjnym 42/1.
 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,3879 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Zakopiańskiej, oznaczonej jako działka nr 42/5 o powierzchni 0,0063 ha oraz jako działka nr 42/6 o powierzchni 0,3816 ha, przeznaczonej pod zabudowę wielorodzinną z usługami.
 INFORMACJA O WYNIKU przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0922 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Partyzantów, oznaczonej jako działka nr 679/3, przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną.
 INFORMACJA O WYNIKU ROKOWAŃ na sprzedaż niesamodzielnego lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 21,41 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym tj. piwnicą o powierzchni 1,55 m², położonego na poddaszu w budynku przy ul. Poznańskiej nr 11 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 830/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego ustanowione do dnia 4 grudnia 2095 r., działki gruntu nr 222 o powierzchni 0,1342 ha
 INFORMACJA O WYNIKU ROKOWAŃ na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Północnej nr 6, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 32/5 o powierzchni 0,1150 ha
 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU na sprzedaż lokalu nr 2 o przeznaczeniu innym niż mieszkalne o powierzchni użytkowej 71,00 m² wraz z przynależnym pomieszczeniem o pow. 9,60 m², położonego na parterze budynku przy ul. Piastowskiej nr 18a w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 639/1000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie własności działki gruntu nr 248/3 o powierzchni 0,0137 ha

 

AKTUALNOŚCI

SPRZEDAŻ, DZIERŻAWA, NAJEM NIERUCHOMOŚCI

Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenia o rokowaniach

Informacje o wynikach przetargów i rokowań

--- INFORMACJA O WYNIKU P...

--- INFORMACJA O WYNIKU P...

--- INFORMACJA O WYNIKU P...

--- INFORMACJA O WYNIKU R...

--- INFORMACJA O WYNIKU P...

--- Informacja o wyniku p...

--- Informacja o wyniku p...

--- INFORMACJA O WYNIKU P...

--- Informacja o wyniku I...

--- INFORMACJA O WYNIKU P...

--- Informacja o wyniku r...

--- Informacja o wyniku I...

--- Informacja o wyniku p...

--- Informacja o wyniku I...

--- Informacja o wyniku I...

--- Informacja o wyniku r...

--- INFORMACJA O WYNIKU P...

--- INFORMACJA O WYNIKU R...

--- INFORMACJA O WYNIKU R...

--- INFORMACJA O WYNIKU P...

--- Informacja o wyniku I...

--- Informacja o wyniku I...

--- Informacja o wyniku I...

--- Informacja o wyniku r...

--- Informacja o wyniku p...

--- INFORMACJA O WYNIKU p...

--- INFORMACJA O WYNIKU R...

--- INFORMACJA O WYNIKU R...

--- INFORMACJA O WYNIKU P...

Dzierżawa, najem

Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę

OCHRONA ŚRODOWISKA

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

INFORMATOR INTERESANTA

EWIDENCJE, REJESTRY, ARCHIWA

WYBORY

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 5266

 

 

 

do góry  |