Dzisiejszy dzień to:  

| Admin | Statystyka | Pomoc |

Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-04 08:12:45


Ogólnopolski dostęp do
Biuletynu Informacji Publicznej 

 

 


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne do 30 tys euro

URZĄD MIASTA

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

RADA MIASTA

AKTY PRAWNE

MAJĄTEK PUBLICZNY

ROZWÓJ GMINY

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE


 Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Wykonanie robót drogowych w zakresie remontów cząstkowych dróg gminnych w Jedlinie-Zdroju
 Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Modernizacja budynku OPS ul. Piastowska 11 w Jedlinie-Zdroju
 Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Utrzymanie terenów zielonych na kompleksie rekreacyjnym przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju w sezonie 2014
 Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Uruchomienie i obsługa obiektów infrastruktury wodnej na terenie miasta Jedlina-Zdrój w sezonie 2014
 Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Modernizacja zasilania w wodę budynku przy ul. Świdnickiej 15 w Jedlinie-Zdroju
 Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Adaptacja i modernizacja lokali mieszkalnych - lokal ul. Świdnicka 15/5 Jedlina-Zdrój
 Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Zakup i dostawa artykułów ogólnobudowlanych, materiałów budowlanych masowych-sypkich (cement, piasek, tłuczeń itp.) zgodnie z formularzami cenowymi stanowiącymi załącznik.
 Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: wykonanie robót ogólnobudowlanych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój.
 Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: usuwanie awarii oraz wykonywanie robót w zakresie instalacji wod-kan, gazu i co w nieruchomościach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój.
 Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Usuwania awarii oraz wymiany instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój.
 Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: USŁUGI W ZAKRESIE SZACOWANIA ORAZ INWENTARYZACJI NIERUCHOMOŚCI NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZADAŃ GMINY JEDLINA-ZDRÓJ NA 2014 r.
 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych - tusze, tonery, bębny do urządzeń drukujących i kopiujących (drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i faxu), na potrzeby Urzędu Miasta Jedliny-Zdrój.
 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn. Zakup i dostawa artykułów biurowych i papierniczych na potrzeby Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.
 ZAPROSZENIE do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Adaptacja i modernizacja lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju - wymiana stolarki okiennej
 Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Adaptacja i modernizacja lokali mieszkalnych w Jedlinie – Zdroju.
 Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Modernizacja dróg gminnych w Jedlinie-Zdroju – zakup, montaż oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
 Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: „Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju – przebudowa chodnika przy ul. Chrobrego”
 Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: „Przyłącze wodociągowe zasilania fontanny Jedlina-Zdrój ul. Piękna”
 Gmina Jedlina-Zdrój zaprasza do złożenia propozycji oferty na zamówienie pn.: "Usługa transportowa - dowóz i odbiór uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Jedlina-Zdrój do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 10 w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 5a, PŚDS, ul. Ogrodowa 2a oraz do Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Palisadowej 48 w Wałbrzychu, w roku szkolnym 2013/2014".
 Modernizacja zasilania w wodę budynku przy ul. Świdnickiej 15 w Jedlinie-Zdroju
 Roboty zduńskie w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój
 Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: wykonanie, dostawa i montaż odcinka ogrodzenia cmentarza komunalnego w Jedlinie - Zdroju
 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: Świadczenie usług polegających na przygotowaniu materiałów edukacyjnych w ramach projektu Edukacja ekologiczna mieszkańców Jedliny-Zdroju „Nowy system gospodarki odpadami”.
 Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: „Utrzymanie terenów zielonych na kompleksie rekreacyjnym przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju w sezonie 2013”
 Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.:
 Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: „Wykonanie robót drogowych w zakresie remontów cząstkowych dróg gminnych w Jedlinie-Zdroju”
 Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Roboty ogólnobudowlane w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jedlina–Zdrój.
 Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Usuwania awarii, wymiany instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jedlina - Zdrój
 Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Usuwanie awarii oraz wykonywanie robót w zakresie instalacji wod-kan, gazu i co w nieruchomościach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój
 ZAPROSZENIE do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: Świadczenie usług polegających umieszczeniu na stronie głównej portalu baneru reklamowego, oraz świadczenie usług związanych z emisją reklamy Projektu pn.: „Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.
 ZAPROSZENIE do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: Świadczenie usług polegających na publikacji ogłoszeń reklamowych oraz opracowaniu i publikacji artykułów prasowych dotyczących Projektu pn.: „Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego (dalej: „Projekt”).
 ZAPROSZENIE do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: świadczenie usług polegających na opracowaniu i emisji spotów radiowych dotyczących Projektu pn.: „Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.
 Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Zakup i dostawa artykułów ogólnobudowlanych, materiałów budowlanych masowych – sypkich (cement,piasek,tłuczeń itp.).
 Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienie pn.: Usługi w zakresie opracowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej nieruchomości niezbędnej do wykonywania zadań gminy Jedlina-Zdrój
 Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Świadczenie usług kominiarskich w budynkach stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój przy ul. B. Chrobrego Nr 21, 21A, 22, Świdnickiej Nr 15, Moniuszki Nr 23, Kłodzkiej Nr 44, Sienkiewicza Nr 2, 2A, Zakopiańska Nr 3, Noworudzka Nr 8 - GMI.7021.1.4.2013

 

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia i wiadomości

Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro

Zamówienia publiczne do 30 tys euro

--- Zaproszenie do złożen...

--- Zaproszenie do złożen...

--- Zaproszenie do złożen...

--- Zaproszenie do złożen...

--- Zaproszenie do złożen...

--- Zaproszenie do złożen...

--- Zaproszenie do złożen...

--- Zaproszenie do złożen...

--- Zaproszenie do złożen...

--- Zaproszenie do złożen...

--- Zaproszenie do złożen...

--- Zaproszenie do złożen...

--- Zaproszenie do złożen...

--- ZAPROSZENIE do złożen...

--- Zaproszenie do złożen...

--- Zaproszenie do złożen...

--- Zaproszenie do złożen...

--- Zaproszenie do złożen...

--- Gmina Jedlina-Zdrój z...

--- Modernizacja zasilani...

--- Roboty zduńskie w lok...

--- Zaproszenie do złożen...

--- Zaproszenie do złożen...

--- Zaproszenie do złożen...

--- Zaproszenie do złożen...

--- Zaproszenie do złożen...

--- Zaproszenie do złożen...

--- Zaproszenie do złożen...

--- Zaproszenie do złożen...

--- ZAPROSZENIE do złożen...

--- ZAPROSZENIE do złożen...

--- ZAPROSZENIE do złożen...

--- Zaproszenie do złożen...

--- Zaproszenie do złożen...

--- Zaproszenie do złożen...

SPRZEDAŻ, DZIERŻAWA, NAJEM NIERUCHOMOŚCI

OCHRONA ŚRODOWISKA

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

INFORMATOR INTERESANTA

EWIDENCJE, REJESTRY, ARCHIWA

WYBORY

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 23393

 

 

 

do góry  |