Dzisiejszy dzień to:  

| Admin | Statystyka | Pomoc |

Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-04 08:12:45


Ogólnopolski dostęp do
Biuletynu Informacji Publicznej 

 

 


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro

URZĄD MIASTA

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

RADA MIASTA

AKTY PRAWNE

MAJĄTEK PUBLICZNY

ROZWÓJ GMINY

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE


 Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 30 tys. euro pn.: Dożywianie dzieci, młodzieży i osób dorosłych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie - Zdroju.
 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: Kanalizacja sanitarna Osiedla Kamieńsk w Jedlinie-Zdroju. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objęty PROW na lata 2007-2013 - ZPZ.271.1.4.2014
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na: Dowóz i wydawanie posiłków dzieciom i młodzieży w szkołach na terenie Gminy Jedlina-Zdrój oraz dowóz i wydawanie posiłków osobom dorosłym w pomieszczeniu stołówki Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Piastowskiej 11.
 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na: Dowóz i wydawanie posiłków dzieciom i młodzieży w szkołach na terenie Gminy Jedlina-Zdrój oraz dowóz i wydawanie posiłków osobom dorosłym w pomieszczeniu stołówki Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Piastowskiej 11
 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju, realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - ZPZ.271.1.3.2014
 Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. Zm.) na usługę pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jedlina-Zdrój - ZPZ.271.1.2.2014
 Przetarg nieograniczony na dostawę w ramach projektu pn.: Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap -III, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego Priorytet VI-Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska. Działanie 6.1-Turystyka uzdrowiskowa, realizowana w zakresie Zadania Nr 6 pn.: Elementy informacyjno reklamowe i wyposażenia Uzdrowiskowego Szlaku Turystyczno - Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju, z podziałem na części.

 

AKTUALNOŚCI

SPRZEDAŻ, DZIERŻAWA, NAJEM NIERUCHOMOŚCI

OCHRONA ŚRODOWISKA

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

INFORMATOR INTERESANTA

EWIDENCJE, REJESTRY, ARCHIWA

WYBORY

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 233816

 

 

 

do góry  |