Dzisiejszy dzień to:  

| Admin | Statystyka | Pomoc |

Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-04 08:12:45


Ogólnopolski dostęp do
Biuletynu Informacji Publicznej 

 

 


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / INFORMATOR INTERESANTA / Urząd Stanu Cywilnego

URZĄD MIASTA

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

RADA MIASTA

AKTY PRAWNE

MAJĄTEK PUBLICZNY

ROZWÓJ GMINY

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

 

AKTUALNOŚCI

SPRZEDAŻ, DZIERŻAWA, NAJEM NIERUCHOMOŚCI

OCHRONA ŚRODOWISKA

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

INFORMATOR INTERESANTA

Urząd Stanu Cywilnego

--- Wydanie odpisu aktu s...

--- Informacja o międzyna...

--- Wniosek o wydanie bez...

--- Sprostowanie oczywist...

--- Uzupełnienie treści a...

--- Transkrypcja - wpisan...

--- Odtworzenie treści ak...

--- Zawarcie małżeństwa z...

--- Zawarcie małżeństwa w...

--- Sporządzenie aktu zgo...

--- Zgłoszenie urodzenia ...

Działalność Gospodarcza

Dowody Osobiste

Gospodarka mieszkaniowa

Ewidencja ludności

Przeprowadzenie zbiórki publicznej

Nieruchomości

Podatki i Czynsze

Zezwolenia na alkohol

Utrzymanie czystości i porządku

Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

Oświata

Udostępnienie informacji publicznej

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Pożytek publiczny

Inne

Sposoby załatwiania spraw

Imprezy masowe

Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

EWIDENCJE, REJESTRY, ARCHIWA

WYBORY

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 11091

 

 

 

do góry  |