Dzisiejszy dzień to:  

| Admin | Statystyka | Pomoc |

Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-04 08:12:45


Ogólnopolski dostęp do
Biuletynu Informacji Publicznej 

 

 


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / INFORMATOR INTERESANTA / Gospodarka mieszkaniowa

URZĄD MIASTA

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

RADA MIASTA

AKTY PRAWNE

MAJĄTEK PUBLICZNY

ROZWÓJ GMINY

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE


 Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu
 Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony i umowy na lokal socjalny
 Wykaz Zarządców Nieruchomości obsługujących budynki, w których Gmina posiada udziały
 Kryterium dochodowe uzasadniające oddanie w najem lokalu mieszkalnego bądź lokalu socjalnego należącego do mieszkania zasobu Gminy Jedlina-Zdrój.
 Kryterium dochodowe uzasadniające zastosowanie obniżek czynszu.
 Wzór wniosku o zamianę lokalu.
 Wniosek o udzielenie obniżki czynszu na okres 12 miesięcy.
 Szczególne przypadki dotyczące zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
 Najem lokalu mieszkalnego lub socjalnego
 Wzór wniosku o najem lokalu
 Rezygnacja z umowy dzierżawy gruntu
 Przedłużenie umowy dzierżawy/najmu
 Wydzierżawienie gruntu

 

AKTUALNOŚCI

SPRZEDAŻ, DZIERŻAWA, NAJEM NIERUCHOMOŚCI

OCHRONA ŚRODOWISKA

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

INFORMATOR INTERESANTA

Urząd Stanu Cywilnego

Działalność Gospodarcza

Dowody Osobiste

Gospodarka mieszkaniowa

--- Oświadczenie o ilości...

--- Wykaz osób zakwalifik...

--- Wykaz Zarządców Nieru...

--- Kryterium dochodowe u...

--- Kryterium dochodowe u...

--- Wzór wniosku o zamian...

--- Wniosek o udzielenie ...

--- Szczególne przypadki ...

--- Najem lokalu mieszkal...

--- Wzór wniosku o najem ...

--- Rezygnacja z umowy dz...

--- Przedłużenie umowy dz...

--- Wydzierżawienie grunt...

Ewidencja ludności

Przeprowadzenie zbiórki publicznej

Nieruchomości

Podatki i Czynsze

Zezwolenia na alkohol

Utrzymanie czystości i porządku

Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

Oświata

Udostępnienie informacji publicznej

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Pożytek publiczny

Inne

Sposoby załatwiania spraw

Imprezy masowe

Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

EWIDENCJE, REJESTRY, ARCHIWA

WYBORY

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 8009

 

 

 

do góry  |