Dzisiejszy dzień to:  

| Admin | Statystyka | Pomoc |

Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-04 08:12:45


Ogólnopolski dostęp do
Biuletynu Informacji Publicznej 

 

 


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / INFORMATOR INTERESANTA / Nieruchomości

URZĄD MIASTA

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

RADA MIASTA

AKTY PRAWNE

MAJĄTEK PUBLICZNY

ROZWÓJ GMINY

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE


 Ogłoszenie w sprawie nabycia lokali mieszkalnych z bonifikatą
 Rozwiązywanie umowy dzierżawy gruntu
 Zawarcie umowy dzierżawy, najmu nieruchomości gminnych
 Kiedy następuje obowiązek zwrotu bonifikaty przy zbyciu lokalu mieszkalnego?
 Informacja w sprawie zawierania umów dzierżawy oraz najmu w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój
 Informacja o księgach wieczystych
 Informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 Nabycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej
 Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości
 Stawki czynszu dzierżawnego oraz czynszu najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój
 Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
 Ustalenie innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
 Podział nieruchomości
 Nadawanie numeru porządkowego nieruchomości
 Nabywanie nieruchomości w drodze przetargu
 Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
 Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

 

AKTUALNOŚCI

SPRZEDAŻ, DZIERŻAWA, NAJEM NIERUCHOMOŚCI

OCHRONA ŚRODOWISKA

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

INFORMATOR INTERESANTA

Urząd Stanu Cywilnego

Działalność Gospodarcza

Dowody Osobiste

Gospodarka mieszkaniowa

Ewidencja ludności

Przeprowadzenie zbiórki publicznej

Nieruchomości

--- Ogłoszenie w sprawie ...

--- Rozwiązywanie umowy d...

--- Zawarcie umowy dzierż...

--- Kiedy następuje obowi...

--- Informacja w sprawie ...

--- Informacja o księgach...

--- Informacja o przekszt...

--- Nabycie nieruchomości...

--- Opłata adiacencka z t...

--- Stawki czynszu dzierż...

--- Zmiana stawki procent...

--- Ustalenie innego term...

--- Przekształcenie prawa...

--- Podział nieruchomości...

--- Nadawanie numeru porz...

--- Nabywanie nieruchomoś...

--- Bonifikata od opłaty ...

--- Aktualizacja opłaty r...

Podatki i Czynsze

Zezwolenia na alkohol

Utrzymanie czystości i porządku

Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

Oświata

Udostępnienie informacji publicznej

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Pożytek publiczny

Inne

Sposoby załatwiania spraw

Imprezy masowe

Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

EWIDENCJE, REJESTRY, ARCHIWA

WYBORY

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 17078

 

 

 

do góry  |