Dzisiejszy dzień to:  

| Admin | Statystyka | Pomoc |

Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-04 08:12:45


Ogólnopolski dostęp do
Biuletynu Informacji Publicznej 

 

 


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / INFORMATOR INTERESANTA / Udostępnienie informacji publicznej

URZĄD MIASTA

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

RADA MIASTA

AKTY PRAWNE

MAJĄTEK PUBLICZNY

ROZWÓJ GMINY

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

 Udostępnienie informacji publicznej

Miejsce złożenia dokumentów
Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 4
Miejsce załatwienia sprawy
Komórka organizacyjna właściwa merytorycznie do załatwienia sprawy.
Sposób przyjmowanie i załatwienia sprawy
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.
Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy
·          wypełniony “Wniosek o udostępnienie informacji publicznej”
Opłaty
·          wniosek o udostępnienie informacji publicznej oraz załączniki do wniosku są zwolnione z opłaty skarbowej,
·          jeżeli w wyniku udostępniania informacji publicznej na wniosek podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. 
Termin załatwienia sprawy
·          Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
·          Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a sprawach bardziej skomplikowanych termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji odmawiającej udzielenia informacji publicznej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.
Przydatne druki
·          “Wniosek o udostępnienie informacji publicznej”
Podstawowe akty prawne
·          Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Druki do pobrania:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Informację wytworzył: Redaktorzy strony
Informację wprowadził: Andżelika Sobusiak
Czas wytworzenia informacji: 2004-01-28
Czas udostępnienia informacji: 2007-05-17 14:21:01


Pliki dodane do podstrony:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


 

AKTUALNOŚCI

SPRZEDAŻ, DZIERŻAWA, NAJEM NIERUCHOMOŚCI

OCHRONA ŚRODOWISKA

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

INFORMATOR INTERESANTA

EWIDENCJE, REJESTRY, ARCHIWA

WYBORY

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 6650

 

 

 

do góry  |