Dzisiejszy dzień to:  

| Admin | Statystyka | Pomoc |

Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-04 08:12:45


Ogólnopolski dostęp do
Biuletynu Informacji Publicznej 

 

 


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / ROZWÓJ GMINY / Zamierzenia i programy

URZĄD MIASTA

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

RADA MIASTA

AKTY PRAWNE

MAJĄTEK PUBLICZNY

ROZWÓJ GMINY

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE


 Założenia do planu zaopatrzenia Gminy Jedlina-Zdrój w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
 Plan Gospodarki Odpadami na lata 2005-2015 Gminy Jedlina-Zdrój
 Uchwała Nr XXVII/140/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 lutego roku zmieniająca uchwałę Nr XXIII/116/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 października 2004 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Jedlina-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 r.
 Porozumienie w celu realizacji projektu "Informatyzacja e-urząd"
 Program współpracy Gminy Jedlina-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 r.
 Program poprawy bezpieczeństwa publicznego w Jedlinie-Zdroju pod nazwą: "Straż Obywatelska"
 Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny - Wstępna koncepcja projektu
 Zmiany budżetu Gminy na 2004 r.
 Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Jedlina-Zdrój na lata 2003-2008
 Budżet Miasta Jedlina-Zdrój na 2004 r.
 Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Jedlina-Zdrój na lata 2004-2013
 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 Urząd przyjazny dla klienta

 

AKTUALNOŚCI

SPRZEDAŻ, DZIERŻAWA, NAJEM NIERUCHOMOŚCI

OCHRONA ŚRODOWISKA

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

INFORMATOR INTERESANTA

EWIDENCJE, REJESTRY, ARCHIWA

WYBORY

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 6688

 

 

 

do góry  |