Dzisiejszy dzień to:  

| Admin | Statystyka | Pomoc |

Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-04 08:12:45


Ogólnopolski dostęp do
Biuletynu Informacji Publicznej 

 

 


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Miasta 2002

URZĄD MIASTA

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

RADA MIASTA

AKTY PRAWNE

Statut Miasta

Regulamin organizacyjny

Rządowe Centrum Legislacji

Rejestr Uchwał Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta 2002

-- Uchwała Nr V/22/02 Ra...

-- Uchwała Nr IV/16/2002...

-- Uchwała Nr III/12/02 ...

-- Uchwała Nr III/9/02 R...

-- Uchwała Nr III/8/02 R...

-- Uchwała Nr III/7/02 R...

-- Uchwała Nr III/6/02 R...

-- Uchwała Nr III/5/02 R...

-- Uchwała Nr III/4/02 R...

-- Uchwała Nr I/3/02 Rad...

-- Uchwała Nr I/2/02 Rad...

-- Uchwała Nr I/1/02 Rad...

-- Uchwała Nr III/14/02 ...

-- Uchwała Nr V/21/2002 ...

-- Uchwała Nr V/20/2002 ...

-- Uchwała Nr V/19/2002 ...

-- Uchwała Nr IV/18/2002...

-- Uchwała Nr IV/17/2002...

-- Uchwała Nr III/15/02 ...

-- Uchwała Nr III/13/02 ...

-- Uchwała Nr III/10/02 ...

-- Uchwała Nr III/11/02 ...

Uchwały Rady Miasta 2003

Uchwały Rady Miasta 2004

Uchwały Rady Miasta 2005

Uchwały Rady Miasta 2006

Uchwały Rady Miasta 2007

Uchwały Rady Miasta 2008

Uchwały Rady Miasta 2009

Uchwały Rady Miasta 2010

Uchwały Rady Miasta 2011

Uchwały Rady Miasta 2012

Uchwały Rady Miasta 2013

Uchwały Rady Miasta 2014

Zarządzenia Burmistrza 2002-2006

Zarządzenia Burmistrza 2006-2010

Zarządzenia Burmistrza 2010-2014

Podatki i opłaty

Budżet

Wykonanie budżetu

MAJĄTEK PUBLICZNY

ROZWÓJ GMINY

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE


 Uchwała Nr V/22/02 Rady Miejskiej w Jedlinie-Zdroju z dnia 30 grudnia 2002 roku zmieniajaca uchwałę w sprawie utworzenia stowarzyszenia p.n. Związek Miast i Gmin Książańskich.
 Uchwała Nr IV/16/2002 Rady Miejskiej w Jedlinie-Zdroju z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlina-Zdrój na 2002 rok.
 Uchwała Nr III/12/02 Rady Miejskiej w Jedlinie-Zdroju z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Miejskiej w Jedlinie-Zdroju.
 Uchwała Nr III/9/02 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok.
 Uchwała Nr III/8/02 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok.
 Uchwała Nr III/7/02 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2003 rok.
 Uchwała Nr III/6/02 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2003 rok, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 Uchwała Nr III/5/02 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej za czynności urzędowe na 2003 rok.
 Uchwała Nr III/4/02 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym i podatku leśnym
 Uchwała Nr I/3/02 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju
 Uchwała Nr I/2/02 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju
 Uchwała Nr I/1/02 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju
 Uchwała Nr III/14/02 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju
 Uchwała Nr V/21/2002 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Jedlina Zdrój
 Uchwała Nr V/20/2002 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina Zdrój
 Uchwała Nr V/19/2002 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jedlina Zdrój
 Uchwała Nr IV/18/2002 Rady Miejskiej w Jedlnie Zdroju z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Jedlina Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 Uchwała Nr IV/17/2002 Rady Miasta w Jedlinie Zdroju z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Miasta Jedlina Zdrój
 Uchwała Nr III/15/02 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z 5 grudnia 2002 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju
 Uchwała Nr III/13/02 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z 5 grudnia 2002 roku w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego właściwego do dokonywania czynności związanych z podróżą służbową Przewodniczącego Rady Miejskiej
 Uchwała Nr III/10/02 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Jedliny Zdroju
 Uchwała Nr III/11/02 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodu osobowego przez Burmistrza Miasta

 

AKTUALNOŚCI

SPRZEDAŻ, DZIERŻAWA, NAJEM NIERUCHOMOŚCI

OCHRONA ŚRODOWISKA

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

INFORMATOR INTERESANTA

EWIDENCJE, REJESTRY, ARCHIWA

WYBORY

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 4938

 

 

 

do góry  |