Dzisiejszy dzień to:  

| Admin | Statystyka | Pomoc |

Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-04 08:12:45


Ogólnopolski dostęp do
Biuletynu Informacji Publicznej 

 

 


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Miasta 2003

URZĄD MIASTA

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

RADA MIASTA

AKTY PRAWNE

Statut Miasta

Regulamin organizacyjny

Rządowe Centrum Legislacji

Rejestr Uchwał Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta 2002

Uchwały Rady Miasta 2003

-- Uchwała Nr VIII/38/20...

-- Uchwała Nr VI/23/2003...

-- Uchwała Nr XIII/59/20...

-- Uchwała Nr VII/35/200...

-- Uchwała Nr XII/48/200...

-- Uchwała Nr VII/32/200...

-- Uchwała Nr VII/31/200...

-- Uchwała Nr VII/30/200...

-- Uchwała Nr XV/75/2003...

-- Uchwała Nr XV/74/2003...

-- Uchwała Nr XV/73/2003...

-- Uchwała Nr XV/72/2003...

-- Uchwała Nr XV/71/2003...

-- Uchwała Nr XIV/70/200...

-- Uchwała Nr XIV/69/200...

-- Uchwała Nr XIV/68/200...

-- Uchwała Nr XIV/67/200...

-- Uchwała Nr XIV/66/200...

-- Uchwała Nr XIV/65/200...

-- Uchwała Nr XIV/64/200...

-- Uchwała Nr XIII/63/20...

-- Uchwała Nr XIII/62/20...

-- Uchwała Nr XIII/61/20...

-- Uchwała Nr XIII/60/20...

-- Uchwała Nr XIII/58/20...

-- Uchwała Nr XII/57/200...

-- Uchwała Nr XIII/56/20...

-- Uchwała Nr XIII/55/20...

-- Uchwała Nr XIII/54/20...

-- Uchwała Nr XII/53/200...

-- Uchwała Nr XII/52/200...

-- Uchwała Nr XII/50/200...

-- Uchwała Nr XII/49/200...

-- Uchwała Nr XII/51/200...

-- Uchwała Nr XI/47/2003...

-- Uchwała Nr XI/46/2003...

-- Uchwała Nr XI/45/2003...

-- Uchwała Nr X/44/2003 ...

-- Uchwała Nr X/43/2003 ...

-- Uchwała Nr IX/42/2003...

-- Uchwała Nr IX/41/2003...

-- Uchwała Nr IX/40/2003...

-- Uchwała Nr IX/39/2003...

-- Uchwała Nr VIII/37/20...

-- Uchwała Nr VIII/36/20...

-- Uchwała Nr VII/34/200...

-- Uchwała Nr VII/33/200...

-- Uchwała Nr VI/29/2003...

-- Uchwała Nr VI/28/2003...

-- Uchwała Nr VI/27/2003...

-- Uchwała Nr VI/26/2003...

-- Uchwała Nr VI/25/2003...

-- Uchwała Nr VI/24/2003...

Uchwały Rady Miasta 2004

Uchwały Rady Miasta 2005

Uchwały Rady Miasta 2006

Uchwały Rady Miasta 2007

Uchwały Rady Miasta 2008

Uchwały Rady Miasta 2009

Uchwały Rady Miasta 2010

Uchwały Rady Miasta 2011

Uchwały Rady Miasta 2012

Uchwały Rady Miasta 2013

Uchwały Rady Miasta 2014

Zarządzenia Burmistrza 2002-2006

Zarządzenia Burmistrza 2006-2010

Zarządzenia Burmistrza 2010-2014

Podatki i opłaty

Budżet

Wykonanie budżetu

MAJĄTEK PUBLICZNY

ROZWÓJ GMINY

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE


 Uchwała Nr VIII/38/2003 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/30/2003 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2003 rok.
 Uchwała Nr VI/23/2003 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 17 stycznia 2003 roku w sprawie powołania Skarbnika Miasta Jedlina-Zdrój
 Uchwała Nr XIII/59/2003 Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 30 października 2003 roku zmieniająca Uchwałę Nr V/20/2002 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina Zdrój.
 Uchwała Nr VII/35/2003 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 lutego 2003 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/17/2002 Rady Miasta w Jedlinie-Zdroju z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie statutu Miasta Jedlina-Zdrój.
 Uchwała Nr XII/48/2003 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 10 września 2003 roku w sprawie uchwalenia programu gospodarczego pn.
 Uchwała Nr VII/32/2003 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 lutego 2003 roku zmieniająca Uchwałę Nr XIII/74/99 Rady Miejskiej w Jedlinie-Zdroju z dnia 29 października 1999 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych.
 Uchwała Nr VII/31/2003 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 lutego 2003 roku zmieniająca Uchwałę Nr XIII/75/99 Rady Miejskiej w Jedlinie-Zdroju z dnia 29 października 1999 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania i najmu.
 Uchwała Nr VII/30/2003 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2003 rok.
 Uchwała Nr XV/75/2003 Rady Miasta w Jedlinie – Zdroju z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Jedlina – Zdrój na 2004 rok.
 Uchwała Nr XV/74/2003 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jedlina - Zdrój na 2004 rok.
 Uchwała Nr XV/73/2003 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na 2004 rok.
 Uchwała Nr XV/72/2003 Rady Miasta z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2004 r.
 Uchwała Nr XV/71/2003 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie uznania skargi Pana Grzegorza Sara za bezzasadną.
 Uchwała Nr XIV/70/2003 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu termomodernizacyjnego.
 Uchwała Nr XIV/69/2003 Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów.
 Uchwała Nr XIV/68/2003 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 Uchwała Nr XIV/67/2003 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 Uchwała Nr XIV/66/2003 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 Uchwała Nr XIV/65/2003 Rady Miasta Jedlina – Zdrójz dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jedlina – Zdrój.
 Uchwała Nr XIV/64/2003 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2003 r.
 Uchwała Nr XIII/63/2003 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 30 października 2003 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta.
 Uchwała Nr XIII/62/2003 Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 30 października 2003 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu na kadencję 2004-2007.
 Uchwała Nr XIII/61/2003 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 października 2003 roku zmieniająca Uchwałę Nr XIII/75/99 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 29 października 1999 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu.
 Uchwała Nr XIII/60/2003 Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 30 października 2003 roku zmieniająca Uchwałę Nr XIII/74/99 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 29 października 1999 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych.
 Uchwała Nr XIII/58/2003 Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 30 października 2003 roku w sprawie przystąpienia Gminy Jedlina - Zdrój do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis.
 Uchwała Nr XII/57/2003 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 30 października 2003 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 Uchwała Nr XIII/56/2003 Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 30 października 2003 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jedlina – Zdrój.
 Uchwała Nr XIII/55/2003 Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 30 października 2003 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji Rady Miasta Jedlina - Zdrój.
 Uchwała Nr XIII/54/2003 Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 30 października 2003 roku w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jedlina – Zdrój.
 Uchwała Nr XII/53/2003 Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 10 września 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Jedlina - Zdrój.
 Uchwała Nr XII/52/2003 Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 10 września 2003 r. w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych.
 Uchwała Nr XII/50/2003 Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 10 września 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie realizacji zadania „Budowa sali gimnastycznej”.
 Uchwała Nr XII/49/2003 Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 10 września 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2003 r.
 Uchwała Nr XII/51/2003 Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 10 września 2003 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
 Uchwała Nr XI/47/2003 Rady Miasta Jedlina - Zdrójz dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie przyjęcia przez Gminę Jedlina- Zdrój zadań z zakresu właściwości Powiatu
 Uchwała Nr XI/46/2003 Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie zgłoszenia wniosku o włączenie projektu kompleksu infrastruktury uzdrowiskowej pn. Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno - Rekreacyjny do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006r.
 Uchwała Nr XI/45/2003 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2003 r.
 Uchwała Nr X/44/2003 Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie zabezpieczenia środków przyznanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na zadanie p.n. \"Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jedlinie Zdroju ul. Słowackiego 5\".
 Uchwała Nr X/43/2003 Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 14 maja 2003 roku w sprawie udzielenia gwarancji poręczenia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu.
 Uchwała Nr IX/42/2003 Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 29 kwietnia 2003 roku W sprawie wystąpienia Gminy Jedlina - Zdrój ze Stowarzyszenia "Aeroklub Ziemi Wałbrzyskiej".
 Uchwała Nr IX/41/2003 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie przystąpienia do modernizacji i rozbudowy budynku położonego przy ul. Słowackiego 5 dla potrzeb Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju.
 Uchwała Nr IX/40/2003 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 kwietnia 2003 rokw sprawie przystąpienia Miasta Jedlina-Zdrój do Stowarzyszenia "Dolnośląska Organizacja Turystyczna" z siedzibą we Wrocławiu.
 Uchwała Nr IX/39/2003Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jedlina- Zdrój za 2002 rok.
 Uchwała Nr VIII/37/2003 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie dokonywania przez Przewodniczącego Rady Miasta czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta.
 Uchwała Nr VIII/36/2003 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pn. Miejski Zespół Obsługi Szkół w Jedlinie Zdroju.
 Uchwała Nr VII/34/2003 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie Zdroju.
 Uchwała Nr VII/33/2003 Rady Miasta Jedlina Zdrój dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia "Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jedlinie-Zdroju na 2003 rok."
 Uchwała Nr VI/29/2003 Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 17 stycznia 2003 roku w sprawie opinii o połączeniu gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego dla przeprowadzenia przedterminowych wyborów do Rady Powiatu Wałbrzyskiego w 2003 r.
 Uchwała Nr VI/28/2003 Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 17 stycznia 2003 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Społeczno - Gospodarczej Rady Miasta Jedlina Zdrój.
 Uchwała Nr VI/27/2003 Rady Miasta Jedlina Zdrójz dnia 17 stycznia 2003 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miasta Jedlina Zdrój na 2003 rok.
 Uchwała Nr VI/26/2003 Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 17 stycznia 2003 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji Rady Miasta Jedlina Zdrój na 2003 rok.
 Uchwała Nr VI/25/2003 Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 17 stycznia 2003 roku w sprawie przyznania Burmistrzowi Miasta Jedlina Zdrój dodatku specjalnego.
 Uchwała Nr VI/24/2003 Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 17 stycznia 2003 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jedlina Zdrój na I półrocze 2003 rok.

 

AKTUALNOŚCI

SPRZEDAŻ, DZIERŻAWA, NAJEM NIERUCHOMOŚCI

OCHRONA ŚRODOWISKA

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

INFORMATOR INTERESANTA

EWIDENCJE, REJESTRY, ARCHIWA

WYBORY

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 4811

 

 

 

do góry  |