Dzisiejszy dzień to:  

| Admin | Statystyka | Pomoc |

Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-04 08:12:45


Ogólnopolski dostęp do
Biuletynu Informacji Publicznej 

 

 


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Miasta 2004

URZĄD MIASTA

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

RADA MIASTA

AKTY PRAWNE

Statut Miasta

Regulamin organizacyjny

Rządowe Centrum Legislacji

Rejestr Uchwał Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta 2002

Uchwały Rady Miasta 2003

Uchwały Rady Miasta 2004

-- Uchwała Nr XXII/111/0...

-- Sesja Nr XXVI z dnia ...

-- Sesja Nr XXV z dnia 3...

-- Sesja Nr XXIV z dnia ...

-- Uchwała Nr XXII/110/0...

-- Uchwała Nr XXIII/117/...

-- Uchwała Nr XXIII/116/...

-- Uchwała Nr XXIII/115/...

-- Uchwała Nr XXIII/114/...

-- Uchwała Nr XXIV/118/0...

-- Uchwała Nr XXII/113/0...

-- Uchwała XXII/112/04 R...

-- Uchwała Nr XXII/109/0...

-- Uchwała XXII/108/04 R...

-- Uchwała Nr XXII/107/0...

-- Uchwała Nr XXI/106/04...

-- Uchwała Nr XX/105/04 ...

-- Uchwała Nr XX/104/04 ...

-- Uchwała Nr XX/103/04 ...

-- Uchwała Nr XX/102/04 ...

-- Uchwała Nr XX/101/04 ...

-- Uchwała Nr XIX/100/04...

-- Uchwała Nr XIX/99/04 ...

-- Uchwała Nr XIX/98/04 ...

-- Uchwała Nr XIX/97/04 ...

-- Uchwała Nr XIX/96/04 ...

-- Uchwała Nr XIX/95/04 ...

-- Uchwała Nr XIX/94/04 ...

-- Uchwała Nr XVIII/93/0...

-- Uchwała Nr XVIII/92/0...

-- Uchwała Nr XVIII/91/0...

-- Uchwała Nr XVII/87/04...

-- Uchwała Nr XVII/86/04...

-- Uchwała Nr XVII/84/04...

-- Uchwała Nr XVIII/90/0...

-- Uchwała Nr XVIII/89/0...

-- Uchwała Nr XVII/85/04...

-- Uchwała Nr XVII/88/04...

-- Uchwała Nr XVII/83/04...

-- Uchwała Nr XVII/82/04...

-- Uchwała Nr XVII/81/04...

-- Uchwała Nr XVII/80/04...

-- Uchwała Nr XVI/79/04 ...

-- Uchwała Nr XVI/78/04 ...

-- Uchwała Nr XVI/77/04 ...

-- Uchwała Nr XVI/76/04 ...

Uchwały Rady Miasta 2005

Uchwały Rady Miasta 2006

Uchwały Rady Miasta 2007

Uchwały Rady Miasta 2008

Uchwały Rady Miasta 2009

Uchwały Rady Miasta 2010

Uchwały Rady Miasta 2011

Uchwały Rady Miasta 2012

Uchwały Rady Miasta 2013

Uchwały Rady Miasta 2014

Zarządzenia Burmistrza 2002-2006

Zarządzenia Burmistrza 2006-2010

Zarządzenia Burmistrza 2010-2014

Podatki i opłaty

Budżet

Wykonanie budżetu

MAJĄTEK PUBLICZNY

ROZWÓJ GMINY

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE


 Uchwała Nr XXII/111/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zminay Statutu Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju.
 Sesja Nr XXVI z dnia 30 grudnia 2004 r.
 Sesja Nr XXV z dnia 3 grudnia 2004 r.
 Sesja Nr XXIV z dnia 25 listopada 2004 r.
 Uchwała Nr XXII/110/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2004 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/67/2003 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 Uchwała Nr XXIII/117/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 października 2004 roku w sprawie uchwalenia Programu poprawy bezpieczeństwa publicznego w Jedlinie-Zdroju pod nazwą: „Straż Obywatelska”
 Uchwała Nr XXIII/116/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 października 2004 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Jedlina-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 r.
 Uchwała Nr XXIII/115/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 października 2004 roku zmieniająca Uchwałę Nr XIII/74/99 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 29 października 1999 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych.
 Uchwała Nr XXIII/114/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 października 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2004 r.
 Uchwała Nr XXIV/118/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu realizacji projektu “Informatyzacja e-urząd”- Gmin w Powiecie Wałbrzyskim i wspólnego ubiegania się o środki w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 Uchwała Nr XXII/113/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlina - Zdrój
 Uchwała XXII/112/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju
 Uchwała Nr XXII/109/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój
 Uchwała XXII/108/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego
 Uchwała Nr XXII/107/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2004 r.
 Uchwała Nr XXI/106/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2004 r.
 Uchwała Nr XX/105/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie podjęcia współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Mikroregionu Hustirzanka (Republika Czeska).
 Uchwała Nr XX/104/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie podjęcia współpracy ze społecznością lokalną miasta Velichovky.
 Uchwała Nr XX/103/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy Jedlina-Zdrój
 Uchwała Nr XX/102/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany budzetu Gminy na 2004 r.
 Uchwała Nr XX/101/04 Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Jedlina-Zdrój na lata 2004-2013.
 Uchwała Nr XIX/100/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 maja 2004 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/121/96 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju dnia 3 października 1996 roku w sprawie nadania Aktu Założycielskiego i Statutu Miejskiej Szkoły Podstawowej w Jedlinie Zdroju.
 Uchwała Nr XIX/99/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 maja 2004 r. zmieniająca Uchwałę Nr VIII/41/99 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 22 kwietnia 1999 r. w sprawie utworzenia Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie Zdroju oraz nadania Aktu Założycielskiego i Statutu Gimnazjum Miejskiego.
 Uchwała Nr XIX/98/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wyrażenia opinii o przekształceniu Zespołu Szpitalnego Chorób Płuc Opieki Długoterminowej w Obornikach Śląskich.
 Uchwała Nr XIX/97/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wyrażenia opinii o przekształcenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
 Uchwała Nr XIX/96/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych.
 Uchwała Nr XIX/95/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 kwietnia 2004 roku zmieniająca Uchwałę Nr XIII/74/99 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 29 października 1999 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych.
 Uchwała Nr XIX/94/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r.
 Uchwała Nr XVIII/93/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 Uchwała Nr XVIII/92/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 kwietnia 2004 rok w sprawie uchylenia Uchwały Nr 162/2001 Rady Miejskiej w Jedlinie – Zdroju z dnia 31 października 2001 r. w sprawie utworzenia środków specjalnych w jednostce budżetowej Gminy Jedlina Zdrój – Miejskiej Szkole Podstawowej w Jedlinie Zdrój.
 Uchwała Nr XVIII/91/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/87/2000 Rady Miejskiej w Jedlinie – Zdroju z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie utworzenia środków specjalnych w Gimnazjum Miejskim w Jedlinie Zdrój.
 Uchwała Nr XVII/87/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr V/20/2002 Rady Miejskiej w Jedlinie-Zdroju z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój.
 Uchwała Nr XVII/86/04 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 31 marca 2004 roku zmieniająca Uchwałę Nr XIII/74/99 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 29 października 1999 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych.
 Uchwała Nr XVII/84/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Jedlina-Zdrój podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych.
 Uchwała Nr XVIII/90/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie przyznania Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój dodatku specjalnego.
 Uchwała Nr XVIII/89/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój za 2003 rok.
 Uchwała Nr XVII/85/04 Rady Miasta Jedlina - Zdrój Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój.
 Uchwała Nr XVII/88/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój dla terenu górniczego.
 Uchwała Nr XVII/83/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 marca 2004 roku zmieniająca Uchwałę Nr XIV/67/2003 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 Uchwała Nr XVII/82/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2004 r.
 Uchwała Nr XVII/81/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 marca 2004 roku zmieniająca Uchwałę Nr XIV/70/2003 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu termomodernizacyjnego.
 Uchwała Nr XVII/80/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie wystąpienia Gminy Jedlina-Zdrój ze Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Książańskich.
 Uchwała Nr XVI/79/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji Rady Miasta Jedlina - Zdrój na 2004 rok.
 Uchwała Nr XVI/78/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miasta Jedlina - Zdrój na 2004 rok.
 Uchwała Nr XVI/77/04 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych wydatków za zajmowany lokal mieszkalny przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego.
 Uchwała Nr XVI/76/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego.

 

AKTUALNOŚCI

SPRZEDAŻ, DZIERŻAWA, NAJEM NIERUCHOMOŚCI

OCHRONA ŚRODOWISKA

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

INFORMATOR INTERESANTA

EWIDENCJE, REJESTRY, ARCHIWA

WYBORY

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 5332

 

 

 

do góry  |