Dzisiejszy dzień to:  

| Admin | Statystyka | Pomoc |

Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-04 08:12:45


Ogólnopolski dostęp do
Biuletynu Informacji Publicznej 

 

 


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / URZĄD MIASTA / System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój

URZĄD MIASTA

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

RADA MIASTA

AKTY PRAWNE

MAJĄTEK PUBLICZNY

ROZWÓJ GMINY

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE


 Certyfikat jakości Nr 272/2005.
 Załącznik Nr 10 - Ocena skuteczności auditu i działań korygujących.
 Załącznik Nr 9 - Symbole stosowane w procedurach.
 Załącznik Nr 8 - Schemat postępowania przy procedurach ustnych.
 Załącznik Nr 7 - Zbiór procedur operacyjnych pisemnych.
 Załącznik Nr 6 - Zbiór procedur systemowych.
 Załącznik Nr 5 - Spis wewnętrznych aktów prawnych i instrukcji funkcjonujących w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój bezpośrednio wpływających na jakość.
 Załącznik Nr 4 - Zestawienie formularzy funkcjonujących w Urzędzie.
 Załącznik Nr 3 - Schemat organizacyjny Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.
 Załącznik Nr 2 - Opis wzajemnego oddziaływania między procesami Systemu Zarządzania Jakością w formie mapy procesów.
 Załącznik Nr 1 - Wykaz procedur systemowych i operacyjnych procedur pisemnych i ustnych.
 Polityka Jakości Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój
 Księga Jakości Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój
 Zarządzenie Nr 148/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 1 września 2004 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia w życie dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój.

 

AKTUALNOŚCI

SPRZEDAŻ, DZIERŻAWA, NAJEM NIERUCHOMOŚCI

OCHRONA ŚRODOWISKA

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

INFORMATOR INTERESANTA

EWIDENCJE, REJESTRY, ARCHIWA

WYBORY

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 6926

 

 

 

do góry  |