Dzisiejszy dzień to:  

| Admin | Statystyka | Pomoc |

Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-04 08:12:45


Ogólnopolski dostęp do
Biuletynu Informacji Publicznej 

 

 


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / INFORMATOR INTERESANTA / Oświata

URZĄD MIASTA

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

RADA MIASTA

AKTY PRAWNE

MAJĄTEK PUBLICZNY

ROZWÓJ GMINY

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE


 Jedliński grant edukacyjny – edycja II
 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W JEDLINIE – ZDROJU
 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO/ur. od dnia 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2008r./ DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W JEDLINIE – ZDROJU
 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA PIĘCIOLETNIEGO/rocznik 2009/ DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.JANUSZA KORCZAKA W JEDLINIE – ZDROJU
 Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych w Miejskiej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju na rok szkolny 2014/15
 Regulamin rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego w Miejskiej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jedlinie- Zdroju na rok szkolny 2014/15
 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH w Miejskiej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju w roku szkolnym 2012//2013
 Informacje o pracy szkoły i stanie oświaty w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawłami w Jedlinie - Zdroju w roku szkolnym 2012/2013
 INFORMACJA W SPRAWIE ZASAD DOŻYWIANIA REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 Stypendia szkolne na rok szkolny 2013/2014
 Wyprawka szkolna 2013
 Uwaga pracodawcy ubiegający się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 Jedliński grant edukacyjny
 Przyznanie dofinansowania pracodwacom kosztów kształcenia pracownika młodocianego
 Przyznanie sytpendium motywacyjnego
 Przyznanie zasiłku szkolnego
 Przyznanie stypendium szkolnego

 

AKTUALNOŚCI

SPRZEDAŻ, DZIERŻAWA, NAJEM NIERUCHOMOŚCI

OCHRONA ŚRODOWISKA

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

INFORMATOR INTERESANTA

Urząd Stanu Cywilnego

Działalność Gospodarcza

Dowody Osobiste

Gospodarka mieszkaniowa

Ewidencja ludności

Przeprowadzenie zbiórki publicznej

Nieruchomości

Podatki i Czynsze

Zezwolenia na alkohol

Utrzymanie czystości i porządku

Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

Oświata

--- Jedliński grant eduka...

--- WNIOSEK O PRZYJĘCIE D...

--- WNIOSEK O PRZYJĘCIE D...

--- WNIOSEK O PRZYJĘCIE D...

--- Regulamin rekrutacji ...

--- Regulamin rekrutacji ...

--- INFORMACJA O STANIE R...

--- Informacje o pracy sz...

--- INFORMACJA W SPRAWIE ...

--- Stypendia szkolne na ...

--- Wyprawka szkolna 2013

--- Uwaga pracodawcy ubie...

--- Jedliński grant eduka...

--- Przyznanie dofinansow...

--- Przyznanie sytpendium...

--- Przyznanie zasiłku sz...

--- Przyznanie stypendium...

Udostępnienie informacji publicznej

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Pożytek publiczny

Inne

Sposoby załatwiania spraw

Imprezy masowe

Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

EWIDENCJE, REJESTRY, ARCHIWA

WYBORY

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 5831

 

 

 

do góry  |