Dzisiejszy dzień to:  

| Admin | Statystyka | Pomoc |

Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-04 08:12:45


Ogólnopolski dostęp do
Biuletynu Informacji Publicznej 

 

 


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / INNE / Instrukcja obsługi biuletynu

URZĄD MIASTA

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

RADA MIASTA

AKTY PRAWNE

MAJĄTEK PUBLICZNY

ROZWÓJ GMINY

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

 Instrukcja obsługi biuletynu

Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój
1.     Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój jest możliwy poprzez stronę główną Biuletynu posiadającą adres URL - www.bip.gov.pl, poprzez spis podmiotów lub menu przedmiotowe albo poprzez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój posiadającą adres URL - www.bip.um.jedlina.pl, wg menu podmiotowego zgodnego z wytycznymi art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).
2.      Informacje publiczne zawarte w Biuletynie organizuje się w postaci baz danych, a ich udostępnianie odbywa się w oparciu o mechanizmy baz danych.
3.      Stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój redaguje się w sposób umożliwiający modyfikację menu przedmiotowego i informacji tam zamieszczonych, a także uwzględniając technologiczny rozwój systemu teleinformatycznego, w którym działa Biuletyn.
4.     Podmioty zobowiązane do publikowania informacji publicznej, powiadamiają ministra właściwego do spraw administracji publicznej o zmianach w treści informacji, które przekazały w celu zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu.
5.      Przekazywanie informacji odbywa się poprzez moduł administracyjny strony głównej Biuletynu. Instrukcja obsługi modułu administracyjnego znajduje się na stronie www.bip.gov.pl.
6.      Administrator strony głównej Biuletynu jest obowiązany potwierdzić odbiór tych informacji.
7.     Podmioty zobowiązane do publikowania informacji publicznej wyznaczają pracowników odpowiedzialnych za:
a)     przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu oraz powiadamianie tego ministra o zmianach w treści tych informacji,
b)     dokonywanie zmian treści informacji publicznych udostępnianych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.
8.     Pracownicy podmiotów zobowiązanych do publikowania informacji publicznej posiadają zewnętrzny identyfikator oraz zewnętrzne hasło dostępu do modułu administracyjnego strony głównej Biuletynu, wyznaczone przez Redakcję tej strony. Pracownicy posiadają także indywidualny wewnętrzny identyfikator oraz wewnętrzne hasło dostępu do modułu administracyjnego strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój, nadane przez administratora tej strony.
9.      Zasady przekazywania informacji publicznych podlegających publikacji w BIP Urzędu Miasta zostały określone w Zarządzeniu Nr 26/2007 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój
z dnia 23 marca 2007 r.
10. Serwer strony głównej Biuletynu oraz serwery podmiotowych stron Biuletynu ochrania się przez moduł bezpieczeństwa.
11. Informacje publiczne zgromadzone w bazie danych strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój kopiuje się systematycznie na odrębne elektroniczne nośniki informacji, nie później niż dobę po zaistnieniu zmiany treści tych informacji.
12. Oprogramowanie serwera strony głównej Biuletynu oraz serwerów podmiotowych stron Biuletynu zawiera zabezpieczenia uniemożliwiające zniszczenie lub modyfikację informacji publicznych zawartych w Biuletynie przez osoby nieuprawnione.
13. Serwis zbudowany jest na zasadzie drzewa, które rozwija się po kliknięciu na konkretny link. Struktura serwisu jest następująca:
  1. Menu główne:
-        O BIP-ie,
-        Mapa BIP-u,
-        Zespół redakcyjny,
-        Rejestr zmian.
  1. Menu BIP:
-        działy
-        pozycje menu
-        podstrony
-        dokumenty - pliki w formie załączników w formatach doc., pdf., jpg., bmp., gif., tif., zip.
14. Rejestr zmian tzw. dziennik zmian  znajdujący się w górnym pasku menu, zawiera informacje o typach zmian dokonywanych na stronach BIP i dacie wystąpienia tych zmian, tj. o publikacji nowych informacji oraz o modyfikacji i likwidacji informacji. Rejestr zmian jest tworzony automatycznie i nie może być modyfikowany przez redaktorów biuletynu. Rejestr pozwala na zapoznanie się z poprzednią wersją danego dokumentu.
15. W górnym pasku menu znajdują się także dwa linki: „O BIP” - zawierający podstawowe informacje na temat Biuletyn Informacji Publicznej i udostępnianiu informacji oraz „Mapa BIP-u”,czyli wykaz informacji, które znajdują się w BIP urzędu miasta z podziałem na działy, pozycje menu i podstrony.
16. Wyszukiwarka zamieszczona w górnym pasku menu, pozwala na wyszukiwanie tylko informacji zawartych w zasobach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój. Aby szybko dotrzeć do potrzebnych danych należy wpisać słowo kluczowe, występujące w szukanej informacji. Narzędzie wyszukujące wyświetli strony biuletynu gdzie występują poszukiwane informacje.
17. Każdą stronę biuletynu można wydrukować lub zapisać dysku komputera lub na nośniku zewnętrznym. Dotyczy to również dokumentów zamieszczonych w BIP w formie załączników, znajdujących się na danej stronie.
18. Na każdej stronie biuletynu znajdują się informacje kto dany dokument wytworzył i wprowadził oraz informacje o czasie wytworzenia i udostępnienia, a także dane o ilości wyświetleń strony.
Informację wytworzył: Andżelika Sobusiak
Informację wprowadził: Andżelika Sobusiak
Czas wytworzenia informacji: 2007-07-24
Czas udostępnienia informacji: 2007-07-25 13:41:24

 

AKTUALNOŚCI

SPRZEDAŻ, DZIERŻAWA, NAJEM NIERUCHOMOŚCI

OCHRONA ŚRODOWISKA

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

INFORMATOR INTERESANTA

EWIDENCJE, REJESTRY, ARCHIWA

WYBORY

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 5021

 

 

 

do góry  |