Dzisiejszy dzień to:  

| Admin | Statystyka | Pomoc |

Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-04 08:12:45


Ogólnopolski dostęp do
Biuletynu Informacji Publicznej 

 

 


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / INFORMATOR INTERESANTA / Pożytek publiczny

URZĄD MIASTA

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

RADA MIASTA

AKTY PRAWNE

MAJĄTEK PUBLICZNY

ROZWÓJ GMINY

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE


 UCHWAŁA NR XXX/186/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie programu współpracy Miasta Jedlina - Zdrój z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
 Ogłoszenie o konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Jedlina-Zdrój w sprawie programu współpracy miasta Jedlina-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność użytku publicznego na 2014r.
 Sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Miasta Jedlina – Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012.
 Uchwała Nr XXI/132/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie programu współpracy Miasta Jedlina - Zdrój z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego
 Procedura złożenia oferty na otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację danego zadania publicznego
 Ogłoszenie o konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Jedlina-Zdrój w sprawie programu współpracy miasta Jedlina-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność użytku publicznego na 2013r.
 Sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Miasta Jedlina – Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2011.

 

AKTUALNOŚCI

SPRZEDAŻ, DZIERŻAWA, NAJEM NIERUCHOMOŚCI

OCHRONA ŚRODOWISKA

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

INFORMATOR INTERESANTA

EWIDENCJE, REJESTRY, ARCHIWA

WYBORY

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 1477

 

 

 

do góry  |