Dzisiejszy dzień to:  

| Admin | Statystyka | Pomoc |

Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-04 08:12:45


Ogólnopolski dostęp do
Biuletynu Informacji Publicznej 

 

 


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / INFORMATOR INTERESANTA / Podatki i Czynsze

URZĄD MIASTA

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

RADA MIASTA

AKTY PRAWNE

MAJĄTEK PUBLICZNY

ROZWÓJ GMINY

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE


 Podatki i opłaty lokalne w 2014r.
 Podatki i opłaty lokalne w 2013r.
 Informacja o podatku od nieruchomości, podatkach i opłatach lokalnych obowiązującuch w roku 2012.
 Rozpatrywanie podań w sprawie rozłożenia zapłaty podatku na raty, składanych przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej z terenu Gminy Jedlina-Zdrój w podatkach: rolnym, leśnym, od nieruchomości, od środków transportowych.
 Rozpatrywanie podań w sprawie odroczenia terminu płatności podatku, składanych przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej z terenu Gminy Jedlina-Zdrój w podatkach: rolnym, leśnym, od nieruchomości,od środków transportowych.
 Rozpatrywanie podań w sprawie rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę składanych przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej z terenu Gminy Jedlina-Zdrój w podatkach: rolnym, leśnym, od nieruchomości, od środków transportowych
 Rozpatrywanie podań w sprawie odroczenia zapłaty zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę składanych przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej z terenu Gminy Jedlina-Zdrój w podatkach: rolnym, leśnym, od nieruchomości, od środków transportowych.
 Rozpatrywanie podań w sprawie umorzenia zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę, składanych przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej z terenu Gminy Jedlina-Zdrój w podatkach: rolnym, leśnym, od nieruchomości, od środków transportowych.
 Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
 Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że wnioskodawca jest lub nie jest podatnikiem podatku rolnego na terenie Gminy Jedlina-Zdrój
 Umarzanie i udzielanie innych ulg w spłacaniu należności czynszowych pieniężnych

 

AKTUALNOŚCI

SPRZEDAŻ, DZIERŻAWA, NAJEM NIERUCHOMOŚCI

OCHRONA ŚRODOWISKA

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

INFORMATOR INTERESANTA

Urząd Stanu Cywilnego

Działalność Gospodarcza

Dowody Osobiste

Gospodarka mieszkaniowa

Ewidencja ludności

Przeprowadzenie zbiórki publicznej

Nieruchomości

Podatki i Czynsze

--- Podatki i opłaty loka...

--- Podatki i opłaty loka...

--- Informacja o podatku ...

--- Rozpatrywanie podań w...

--- Rozpatrywanie podań w...

--- Rozpatrywanie podań w...

--- Rozpatrywanie podań w...

--- Rozpatrywanie podań w...

--- Wydawanie zaświadczeń...

--- Wydawanie zaświadczeń...

--- Umarzanie i udzielani...

Zezwolenia na alkohol

Utrzymanie czystości i porządku

Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

Oświata

Udostępnienie informacji publicznej

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Pożytek publiczny

Inne

Sposoby załatwiania spraw

Imprezy masowe

Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

EWIDENCJE, REJESTRY, ARCHIWA

WYBORY

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 4670

 

 

 

do góry  |