Dzisiejszy dzień to:  

| Admin | Statystyka | Pomoc |

Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-04 08:12:45


Ogólnopolski dostęp do
Biuletynu Informacji Publicznej 

 

 


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / URZĄD MIASTA / Rachunek bankowy

URZĄD MIASTA

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

RADA MIASTA

AKTY PRAWNE

MAJĄTEK PUBLICZNY

ROZWÓJ GMINY

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

 Numery rachunków bankowych

 Gmina Jedlina-Zdrój
 ul. Poznańska 2
 58-330 Jedlina-Zdrój
Numer rachunku bankowego -
67 1020 5095 0000 5602 0011 2532
w Banku PKO BP S.A o/ I w Wałbrzychu 
 Na rachunek dochodów podatkowych i pozostałych dochodów przyjmowane są wpłaty z tytułu:
 - podatku  od nieruchomości,
 - podatku od środków transportowych,              
 - podatku rolnego,
 - podatku leśnego,
 - opłat za wydanie dowodu osobistego,
 - opłat za wydanie koncesji,
 - opłaty skarbowej,
 - opłaty z tytułu posiadania psa,
 - opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego i urządzeń cmentarnych,
 - dzierżawy,
 - użytkowania wieczystego,
 - czynszu najmu,
 - opłat za wodę i wywóz nieczystości.
 
Numer rachunku bankowego -
13 1020 5095 0000 5602 0011 4280
w Banku PKO BP S.A o/ I w Wałbrzychu 
 Na rachunek depozytowy przyjmowane są następujące wpłaty:
- wadium z tytułu udziału w przetargu,
- wpłaty tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umów.
Informację wytworzył: Marzena Wróbel
Informację wprowadził: Andżelika Sobusiak
Czas wytworzenia informacji: 2008-10-10
Czas udostępnienia informacji: 2008-10-13 13:54:39

 

AKTUALNOŚCI

SPRZEDAŻ, DZIERŻAWA, NAJEM NIERUCHOMOŚCI

OCHRONA ŚRODOWISKA

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

INFORMATOR INTERESANTA

EWIDENCJE, REJESTRY, ARCHIWA

WYBORY

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 4597

 

 

 

do góry  |